Ontkoppelingsmat plaatsen op verticale wanden

Wie James De Smet, Belgisch kampioen tegelzetten, al een beetje kent, weet dat deze gepassioneerde tegelplaatser graag uitdagingen aangaat. Na z’n exclusieve stunt vorig jaar bij het bekleden van een zwembad met dunne keramische XXL-tegels, aanvaardde hij een project te Hertsberge bij Brugge, waar een buitengevel nood had aan een complete facelift. We lieten James De Smet een ontkoppelingsmat plaatsen op verticale wanden.

XL-formaten op de buitengevel én in verband!

De wens van een architect(e) kan niet altijd zomaar in vervulling gaan. Vooral als een niet alledaags project zich aanbiedt. Het tijdperk van directe informatie en continue communicatie is aangebroken en is vandaag de dag meer dan noodzakelijk. De carrousel van nieuwe technieken en systemen draait zo snel, dat de technische (r)evoluties bijna niet meer bij te benen zijn.

Het is voor hem of haar dan ook belangrijk de juiste partijen (lees: vakmannen) te kiezen om mee samen te werken op een werf, zeker voor wat betreft de afwerking. Voor dit project werd naar een externe wandtegelplaatser gezocht met ervaring, dit met het oog op het realiseren van een buitengevelbekleding in keramische tegels. Op zich niks speciaals, ware het niet dat de bouwheer verschillende XL formaten dan nog wel in verband wilde zien!
100% garantieverlening

Dat tegelzetters een grote verantwoordelijkheid dragen bij het verwezenlijken van een zichtbare afwerkingslaag krijgt meer en meer besef. Om de duurzaamheid van een tegelwerk te verzekeren is het noodzakelijk om steeds volgens de regels van de kunst en met degelijk vakmanschap te handelen.

Naast de bestaande hulpmiddelen zoals de TV’s (Technische Voorlichtingen) van het WTCB (Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf – www.wtcb.be), de ISO-, Europese-, en Belgische normen (www.nbn.be), de professionele handboeken van het FVB (Fonds voor Vakopleiding in de Bouw – www.construtiv.be), en de recentelijk geüpdate Polycaro-cursus ‘Modern Tegelzetten’ (www.polycaro.be/nl/cursus-tegelzetten/), zijn de opleidingen van FECAMO (de nationale federatie van de Tegelzetters en Mozaïekbewerkers – www.fecamo.com – www.procaro.be) en de workshops van BITA (de nog geen jaar oude Belgische Innovatieve Tegel Academie – www.bitacademy.be) onontbeerlijk om zich als superprofessionele tegelzetter te kunnen profileren. Een bijkomend aandachtspunt is vanzelfsprekend de te geven garantie met betrekking tot de duurzaamheid van het afgeleverde werk.

Om dit project in goede banen te leiden, verkoos tegelzetter De Smet met zijn trouwe leveranciers Mapei en Schlüter regelmatig overleg te plegen. Met de slogan “een goed tegelwerk begint met een goede ondergrond” in het achterhoofd, kon nagedacht worden over de werfinrichting en opstart van de voorbereidingen.

Voorbereidend stappenplan en de Ditra 25 als ontkoppelende en barstoverbruggende mat

Volgende technische acties met betrekking tot de voorbereiding van de ondergrond werden stapsgewijs uitgevoerd:

  • Het zandstralen tot op de blote gevelsteen, dit na een krastest en aangezien de bestaande paramenten geverfd waren
  • Het uitcementeren van de volledige oppervlakte alsook het voorzien van een aangepaste wapening om voldoende hecht- en treksterkte te kunnen bekomen, teneinde degelijk tegelwerk te kunnen uitvoeren (vlakheid, hechting, uitzetting) en dit na een vlakheidscontrole. Men stelde immers dat de treksterkte van de uitgevlakte muren de hechtsterkte van de te gebruiken tegellijm ten minste diende te evenaren, omdat de volledige onderbouw (lees: systeem) voldoende draagkrachtig diende te zijn. Hiervoor werden enkele huidtreksterkteproeven uitgevoerd om de juiste keuze van de voorbereidingsmaterialen definitief te kunnen kiezen.

Na volledige uitharding van de cementgebonden gewapende ondergrond en na meting van het eventueel nog aanwezige restvocht, realiseerde men een tussenlaag die alle te verwachten hygrothermische bewegingen opvangt. Als betrouwbare onderlaag werd de Schlüter Ditra25 ingezet als hechtende ontkoppelingsmat. Deze gepatenteerde mat fungeert ook als afdichtings- en dampdruk nivellerende laag. Patrick Deprez, technisch adviseur van Schlüter Systems verduidelijkte dat bij dit project de Ditra25 als ontkoppelende en barstoverbruggende mat werd ingezet om de buitenwanden duurzaam te kunnen betegelen. Deze eerder uitzonderlijke verticale toepassing toont alvast de veelzijdigheid van dit type ontkoppelingsmat aan.

Grote onderscheiding

Het tegelzettersgebeuren in ons kleine België doet reeds enkele jaren stof opwaaien in binnen- en buitenland. Ons ‘haantje de voorste’ en internationaal XXL specialist Peter Goegebeur, voorzitter van het Europees Technisch Comité (EUF), pinde ondertussen al heel wat grote namen op de tegelzetterskaart vast, waaronder ook specialist James De Smet. De Smet zetelt reeds geruime tijd in de Fecamo Raad van Bestuur Oost-Vlaanderen en heeft tevens zijn zitje in de Directieraad van Fecamo-Nationaal te Brussel. James pleit alvast met veel overtuiging voor het goede (lees: betere) vakmanschap.

“Dit betekent dat tegelwerken steeds moeten uitgevoerd worden volgens de regels van het vak, met de kennis en de zorgzaamheid naar de gebruiken van het beroep en de stand van de wetenschap”
– James De Smet, meester tegelzetter

Eén van de tegelzetter-voorvaderen leerde ons ooit dat de nationale wapenspreuk “Eendracht maakt Macht” ook in het tegelgebeuren meer dan geldig is. ‘Knowledge transfer’ is vandaag de dag een van de allerbelangrijkste aspecten om zich van de anderen te onderscheiden en tot de top te kunnen behoren. “Door kennis en ervaringen te delen met (serieuze) collega’s, kunnen we er allemaal alleen maar goed bij varen!”, weerklonk het.
Perfecte afwerking dankzij de dubbele verlijmingstechniek

De mooi gestructureerde grijze keramiektegels van fabrikant Florim (aangeleverd door grootimporteur Vilvordit/Cedexsa) werden zorgvuldig op de ontkoppelingsmat gekleefd. Drie verschillende formaten dienden gecombineerd te worden, met 60x120cm als grootste afmeting. Hier werd de dubbele verlijmingstechniek (ook wel de buttering/floating-methode genoemd) professioneel toegepast met parallelle lijmrilrichting, die netjes in elkaar werden geschoven tijdens het aandrukken. Deze manier van verlijmen zorgt voor een maximale overdracht van de tegellijm.

In dit project werd de smeuïge Mapei S2 gebruikt, die exact was aangemaakt volgens de voorschriften van de fabrikant. Men dient hierbij te streven naar een 100% contactoppervlak, hoewel dit manueel niet altijd evident is. Een innovatief hulpmiddel hiervoor is de trilspatel die BITA onlangs promootte als de BITA-triller. Deze was in enkele weken volledig uitverkocht. Een nieuwe serie zal midden volgend jaar op de markt worden gebracht. De vier regelbare trilfrequenties zorgen er immers voor dat zowel ontkoppelingsmatten als diverse soorten tegels een maximale lijmverdeling tussen ondergrond en tegels tot stand brengen, mits het respecteren van een bepaalde techniek tijdens de aandrukactiviteiten (instellen van de juiste frequentie, startpunt, aantrilrichting, snelheid, enz.)

Na volledige uitdroging van de tegellijm voegde men de tegels zorgvuldig op en werden deze verschillende keren diagonaal afgesponsd. De bewegingsvoegen van de gevel in de regelmatig verspringende tegels én de mat werden ‘overgenomen’ via een aangepaste dilatatiesilicone. Ook alle aansluitvoegen en perfect in verstek (45°) gezaagde hoektegels werden rechtlijnig elastisch opgekit met een voldoende brede voeg. Van innovatieve prestige gesproken…!

Foto’s: Tilexpert